Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

Uniwersytet Jagielloński

jozef.wojcikiewicz@uj.edu.pl

Profesor z tytułem honorowym zwyczajnego, prawnik, wybitny specjalista z zakresu kryminalistyki. Od 2000 roku kierownik najpierw Katedry Kryminalistyki, a obecnie Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wieloletni pracownik oraz wicedyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, a także w latach 2009-2012 zatrudniony jako profesor zwyczajny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (w tym pełniący funkcję kierownika m.in. Katedry Kryminalistyki UMK). Członek konsultant Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Autor ponad 130 publikacji z zakresu kryminalistyki i procedury karnej oraz referent wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Wybrane dzieła

  1. Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Nakładem UJ, Kraków 1989, ss. 164. 
  2. Identyfikacja na podstawie śladów pamięciowych. Okazanie, [w:] Kryminalistyka, J. Widacki (red.), Wyd. II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 270–280.
  3. Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993–2008, TNOiK, Toruń 2009, ss. 267. [Wydanie w języku angielskim: Forensics and Justice. Judicature on scientific evidence 1993-2008, TNOiK, Toruń 2009, ss. 276].
  4. Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, red. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, wyd. III, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 oraz rozdziały: Wstęp, Ekspertyza osmologiczna, Ekspertyza okazania.
  5. Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020.