Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członek Komitetu Naukowego Konferencji

dr Dariusz Wilk

dr Dariusz Wilk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dariusz.wilk@uj.edu.pl

Doktor nauk prawnych oraz nauk chemicznych, adiunkt w Pracowni Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekun naukowy Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Tadeusza Hanauska.

Od 2020 roku członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej przy Komitecie Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowany ekspertyzą sądową, dowodem naukowym w procesie sądowym, fałszerstwami dzieł sztuki oraz prawnokarną ochroną zabytków. 

Wybrane dzieła

  1. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Kryminalistyka a nowoczesne technologie, Wyd. UJ, Kraków 2019.
  2. Wilk D., Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej w procesie karnym. Zagadnienia wybrane, Wyd. JAK, Kraków 2018.
  3. Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
  4. Wilk D., Fałszerstwa dzieł sztuki. Aspekty prawne i kryminalistyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.
  5. Wilk D. (red.), Kryminalistyka. Przewodnik, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013.