Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Taktyka i technika kryminalistyczna w zmieniającym się świecie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UWAGA!
Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w Konferencji!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REJESTRACJA

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Konferencji.

Aby wziąć bierny udział w Konferencji, należy wypełnić i przesłać odpowiedni z poniżej podanych formularzy oraz uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 30 zł do 6 kwietnia 2022 r.

Aby wziąć czynny udział w Konferencji, należy wypełnić i przesłać odpowiedni z poniżej podanych formularzy oraz uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 80 zł do 15 marca 2022 r.

AKT. UWAGA! Możliwość przesyłania zgłoszeń została przedłużona do 22 marca 2022 roku!

Ponadto, osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym, proszone są o przesłanie abstraktu wystąpienia, na poniżej podany adres e-mail Konferencji.
konferencja.kn.kryminalistyki@uj.edu.pl

Wymogi formalne dotyczące abstraktu

  • Czcionka: Times New Roman
  • Rozmiar: 12
  • Tekst: wyjustowany
  • Interlinia: 1,5
  • Objętość: od 1000 do 2000 znaków (ze spacjami)

Czas pojedynczego wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut.

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników biernych:
https://forms.office.com/r/Z9CC1RVcg8

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych:
https://forms.office.com/r/Y3UxNSmn5t

Nazwa odbiorcy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adres odbiorcy: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Numer rachunku: 71 1240 4722 1111 0000 4853 4484

Nazwa banku: PEKAO S.A. O/Kraków

Tytuł przelewu: OKN KNK UJ 2022 - uczestnictwo bierne/czynne, imię i nazwisko

 

Opłata za uczestnictwo bierne: 30 zł

Opłata za uczestnictwo czynne: 80 zł

 

Dalsze informacje będą przekazywane Państwu na wskazane w formularzach adresy e-mail.