Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Członkini Komitetu Naukowego Konferencji

dr Dorota Semków

dr Dorota Semków

Uniwersytet Rzeszowski

dsemkow@ur.edu.pl

Adiunkt w Pracowni Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autorka artykułów w "Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym", "Humanities and Social Sciences" i "Journal Modern Science". Pełnomocnik Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka wystąpień podczas międzynarodowych i krajowych konferencji.

Wybrane dzieła

  1. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Think&Make, Warszawa 2018 [red. nauk.]
  2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne. Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020 [red. nauk. wraz z Izabelą Kułak]
  3. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Aspekty kryminologiczne, [w:] Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Wychowanie. Edukacja. Profilaktyka, red. G. Ostasz, E. Moczuk, J. Jedynak, Rzeszów 2018, s. 103-119.
  4. Fałsz materialny dokumentu. Aspekty prawne i kryminalistyczne., "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" ( Review of Law, Business & Economcs), nr 46 (1/2019), s. 40-55.
  5. Public Document Act and Its Role in Preventing Document Forgery, “Studia Iuridica Lublinensia”, t. XXXiX, 2020, nr 4 (współautorstwo M. Goc)